Sri Parsawanath Tirthankara Jain Temple

Sri Kodandaramaswami Temple

Sringeri Sharada Peetha

Sringeri Mutt

Shri Jagadguru Badari Shankaracharya Samsthanam

Sharada Temple

Sri Parsawanath Tirthankara Jain Temple

Kere Anjaneya Temple

Torana Ganapati Temple